GALLERI

Gravvårdar i smide

Tillverkning och fastsättning av gravkors och gravvårdar i smide samt säkring av äldre gravstenar som riskerar falla omkull. Specialutvecklad lätt utrustning används för att inte tunga maskiner ska orsaka skada på gravstenar och markytor.